Skip to content
กวน Thing English

House Anatomy ส่วนประกอบที่เรียกว่าบ้าน

พี่เต้น้าคริสกลับมาอีกครั้งทุกวันพุธ อีพีนี้มาคุยกันเรื่อง ‘บ้าน’ กัน

 

หลายคนอาจเคยผ่านตาวลีว่า “a house is not a home” ฉะนั้น วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงความแตกต่างระหว่างความเป็น house และความเป็น home รวมถึงส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็น ‘บ้าน’ สักหนึ่งหลังที่อาจเรียกได้ว่า house หรือ home

 

#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์

ฟัง กวน Thing English ได้ที่..
More Episode