Skip to content
Arttrovert

Hidetaka Miyazaki เกมดีไซเนอร์ผู้สร้างแนวเกม Soulsborne เกิด-ตาย-วนเวียน

หัวร้อนแต่เลิกไม่ได้ – น่าจะเป็นนิยามเกม genre ที่เรียกว่า Soulsborne ซึ่งนาย Hidetaka Miyazaki เกมดีไซเนอร์หัวเรือใหญ่แห่ง FromSoftware เป็นตัวตั้งตัวตีเริ่มต้นขึ้นมา ก่อนจะมีเกมแนวนี้เกิดขึ้นอย่างมากในเวลาต่อมา

 

ไปฟังต้นกล้าเอาความหัวร้อนต่อเกม Elden Ring มาลงที่คอนเทนต์ กับที่มาที่ไปและปรัชญาของเกมแนวนี้ ที่มองว่าการ ‘ตาย’ ของตัวละครหลัก เป็นการเรียนรู้เพื่อข้ามผ่านอุปสรรคไปมากกว่าความล้มเหลว

 

#SalmonPodcast #SalmonLAB #SalmonHouse #Arttrovert #เรื่องศิลปะน่าสนใจ

 

ฟัง Arttrovert ได้ที่..
More Episode