Skip to content
กวน Thing English

Grocery ซื้อของให้ได้ศัพท์

ทั้งคุณเต้คุณคริสต่างก็เป็นพ่อบ้านกันทั้งนั้น ฉะนั้น การไป Groceries หรือร้านขายของชำ เพื่อซื้อของเข้าบ้านเนี่ย เป็นเรื่องคุ้นเคยกันดี

วันนี้กวน Thing English’ ก็ขอมาสาธยายศัพท์ที่พบเจอกันในร้านสะดวกซื้อเหล่านี้ ว่าจะมีอะไรบ้าง ตั้งแต่ประตูหน้าร้านยันแคชเชียร์ ยันชั้นวาง ยันฉลากหมดอายุ

#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์

ฟัง กวน Thing English ได้ที่..
More Episode