Skip to content
Arttrovert

Five Elements of War ศิลปะสะท้อนสงครามของ Daria Marchenko

สถานการณ์สงครามที่ยูเครนยังไม่จบลง และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ภาพความโหดร้ายของสงคราม ทั้งการสูญเสีย การพลัดพราก ซากปรักหักพัง ถูกเผยแพร่ให้เห็นตามหน้าโซเชียลมีเดียมากและถี่ขึ้น กำลังสร้างข้อสงสัยถึงเหตุแห่งความรุนแรงนี้ขึ้นในใจของใครหลายคน

 

ต้นกล้าจึงนำเรื่องราวของศิลปินชาวยูเครนผู้หนึ่งและผลงานของเธอมาบอกเล่า Daria Marchenko คือเจ้าของศิลปะสะท้อนสงครามนามว่า Five Elements of War หรือห้าองค์ประกอบแห่งสงคราม ซึ่งเธอสะท้อนสิ่งที่เรียกว่าอำนาจ ความรุนแรง และผู้ก่อความขัดแย้งตัวเอ้ในโลกนี้ ให้กลายเป็นศิลปะเสียดสีที่เจ็บแสบสวยงามทรงพลัง

 

#SalmonPodcast #SalmonLAB #SalmonHouse #Arttrovert #เรื่องศิลปะน่าสนใจ

ฟัง Arttrovert ได้ที่..
More Episode