Skip to content
Untitled Case

Elizabeth Holmes นักลวงโลก และ Ever Given เรือขวางคลองสุเอซ

วิชัยกลับมาอู้งานและเล่าเรื่องลี้ลับอีกครั้ง! คราวนี้มาเล่าเรื่อง Elizabeth Holmes ที่สร้างสตาร์ทอัปสะท้านโลก จนได้รับคำยกย่องมากมาย แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกทั้งหมด!

 

อีกเรื่องคืออัพเดตสถานการณ์ทั้งหมดของ Ever Given เรือของบริษัท Evergreen ที่ติดขวางคลองสุเอซอยู่ถึง 6 วัน สร้างความเสียหายให้เศรษฐกิจโลกอย่างมหาศาล แต่ทั้งหมดนี้ได้รับการกู้ภัยเรียบร้อยแล้ว ไปฟังเรื่องทั้งหมดกัน และนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องในประวัติศาสตร์ที่มีเรือติดอยู่ในคลองสุเอซอีก ในชื่อ Yellow Fleet

 

#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseTraceTalk #ยชธัญ #UCTraceTalk #TraceTalk

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode