Skip to content
The Future Sight

Digital Currency จะทดแทนเงินจริงได้แค่ไหน?

ความพยายามที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบเงินดิจิทัลยังคงมีอยู่ต่อไป หลังจาก Libra ของเฟซบุ๊กที่พยายามปรับปรุงมาถึงรุ่นที่ 2 แล้ว และการออกมาของเงินหยวนดิจิทัลของประเทศจีน

 

ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ขอนำเรื่องหน่วยเงินดิจิทัลและเทรนด์อนาคตของการใช้เงิน มาเล่าให้ฟัง

 

#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล

ฟัง The Future Sight ได้ที่..
More Episode