Skip to content
Untitled Case

Devil: ปีศาจฆาตกรรม

((ระดับความ Disturb: 4 กะโหลก))

Disclaimer: มีเหตุการณ์ทำร้ายถึงแก่ชีวิตด้วยวิธีการทารุณ

ปีศาจเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย และหลายครั้งก็เป็นคำกล่าวอ้างของหลายเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ยชธัญ และ Untitled Case นำ 2 เรื่องราวข้องเกี่ยวกับปีศาจมาเล่าสู่กันฟัง และทำให้เห็นว่าจิตใจที่แปลกไปทำให้เกิดความรุนแรงได้น่าสยดสยองเพียงใด

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode