Skip to content
กวน Thing English

Cold Brew Coffee คำอังกฤษเกี่ยวกับการบด กด ชง

ช่วงนี้ Cold Brew มาแรงเหลือเกิน สูตรกาแฟปลิวว่อนทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์ก วันนี้คริสเต้และรายการกวน Thing English’ ขอเกาะกระแส มาพูดถึงคำศัพท์ที่วนเวียนรอบคำว่า Coffee และ Cold Brew

#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์

ฟัง กวน Thing English ได้ที่..
More Episode