Skip to content
COVIDcast

หลังโควิด ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไร

อีพีสุดท้ายของรายการพิเศษ COVIDcast แล้ว ก่อนจะติดตามคุณเอกพรและคุณหมอเล็กในโปรเจกต์ต่อๆ ไปของ Salmon Podcast และภาพดีทวีสุข มา wrap up ให้กับชีวิตโควิดในอีพีนี้ก่อน

เริ่มมีนโยบายคลายมาตรการรัดกุมจากหลายๆ แห่งทั่วโลกแล้ว แต่ปัญหาคือจากนี้เราอาจต้องอยู่กับไวรัสชนิดนี้ไปอีกนาน และกับไวรัสที่ติดง่าย แสดงอาการช้า แต่รุนแรงเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิตนี้ จากคำแนะนำของแพทย์ เราควรเอาพฤติกรรมแบบไหนติดตัวไปใช้ชีวิตเป็น New Normal ในอนาคตบ้าง

#SalmonPodcast #ภาพดีทวีสุข #COVIDcast #COVIDcastTH

ฟัง COVIDcast ได้ที่..
More Episode