Skip to content
Untitled Case

Based on Another True Story อีกหนึ่งเรื่องเล่าที่มาจากเคสจริง

((ระดับความ disturb : 4 กะโหลก))

TW: มีการทรมานทางร่างกาย, การเผาร่างกาย

 

เรื่องจริงน่ากลัวกว่าเรื่องแต่ง ส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเพราะมันเกิดขึ้นจริงๆ มีความสูญเสียจริงๆ มีการทรมานเกิดขึ้นจริง และนั่นคือที่มาที่เรากลับมาที่ธีม Based on True Story อีกครั้ง

 

ครั้งนี้ธัญมาพร้อมเรื่องที่ถูกนำไปทำเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Devils ที่เล่าเรื่องของกลุ่มแม่ชีในโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองลูเดิง (Loudun) ฝรั่งเศส ที่เกิดอาการผีเข้า จนนำไปสู่เหตุการณ์ที่แปลกประหลาดที่สุดครั้งหนึ่งในสังคมชาวคริสต์ ส่วนอีกเคสคือเบื้องหลังของหนึ่งในนิทานก้องโลกที่ทุกคนต้องเคยได้ฟังกันสักครั้งแน่นอน

 

 

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode