Skip to content
Another Year Old บทเรียนปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

AYO_GUY ปฏิกาล ภาคกาย กับการหาพื้นที่ระหว่างส่วนตัวกับส่วนงาน

Another Year Old เอพิโสดนี้ไปคุยกับแผนกเพื่อนบ้านอย่าง Salmon Books ภายใต้การดำเนินงานของ บ.ก.กาย ปฏิกาล ภาคกาย ที่หลังจากนับนิ้วไปมาก็พบว่าเขาทำงานที่นี่มา 8 ปีแล้ว! เป็นงานแรกที่ทำงานมาจนถึงปัจจุบัน

 

อะไรที่กายได้ค้นพบในปีที่กำลังจะผ่านไปนี้ และแผนการในปีหน้าของกายและ Salmon Books คืออะไร ไปฟังกันได้เลย

 

#SalmonPodcast #AnotherYearOld #SalmonBooks #ปฏิกาลภาคกาย

 

ฟัง Another Year Old บทเรียนปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ได้ที่..
More Episode