Skip to content
Untitled Case

Aftermath ควันหลงโศกนาฏกรรม

((ระดับความ Disturb: 3 กะโหลก))

 

หลายครั้งที่จุดจบของโศกนาฏกรรมไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของความโหดร้าย และ 2 เคสที่นำมาเล่าครั้งนี้ก็เช่นกัน ที่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ร้ายกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ร้ายต่อมาอีกไม่จบสิ้น

 

เคสแรก ธัญเล่าถึงอาการหวาดผวาที่เกิดขึ้นจากศึกสงครามที่ทำให้ทหารนายหนึ่งลงมือทำเหตุกันน่าสะพรึงกลัวอย่างมาก และเคสสอง ยชเล่าถึงโศกนาฏกรรมที่เชอร์โนบิล ที่หลังจากเกิดเหตุระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสีส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแก่คนจำนวนมากมายเกินกว่าจะคาดคิด

 

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode