Skip to content
World Y

BL Audiobook ได้เวลานิยายวายอ่านออกเสียง Feat. เก้า-ไบค์-กัน แห่ง Storytel

ขยายจักรวาลวายออกไปอีก ครั้งนี้มาพูดถึงอาชีพ “นักพากย์หนังสือเสียง” ที่ไม่ใช่แค่เป็นตัวเล่ม แต่ถึงเวลาที่นิยายวายจะมีเสียงออกมาอย่างจริงจัง จากเหล่าทีมงานนักพากย์เสียงคุณภาพ

PD พี่ตั้มและ CO-HOST น้องเนยเลยคว้าตัว “เก้า-ไบค์-กัน” นักพากย์หนังสือเสียงแห่ง Storytel มาลงลึกถึงรายละเอียดงานและลีลาการพากย์ว่า เป็นอย่างไร ในการเล่นกับจินตนาการของผู้อ่านนิยายวาย ซึ่งบอกตามตรงว่า แอบไม่ง่ายเลย

 

#SalmonPodcast #WorldY #โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียว #พี่ตั้มน้องเนย #Storytel 

 

ฟัง World Y ได้ที่..
More Episode