Skip to content
Untitled Case

ไซไฟโลจี้ ถกภาพยนตร์ Sci-fi ไปกับเพจ Watchman

จินตนาการถึงเทคโนโลยี โลกอนาคต กฎเกณฑ์ต่างมิติที่แปลกประหลาดไปจากโลกที่คุ้นเคย เหล่านี้คงเป็นเสน่ห์ของสิ่งที่เรียกว่าเรื่องราวไซไฟ และมันยังมีที่ทางอย่างมั่นคงในโลกยุคโซเชียลมีเดียนี้ ที่ก็มีซีรีส์แหละภาพยนตร์ไซไฟออกมาอย่างต่อเนื่อง

 

คุยกับหนึ่งในผู้หลงใหลในโลกไซไฟอย่าง โจนี่ แอดมินเพจ Watchman ที่พาเราไปฟังเรื่องราวของโลกต่างมิติ และปรัชญาเบื้องหลังเรื่องราวไซไฟเหล่านั้น ว่ามันพาจินตนาการและมุมมองต่อความเป็นจริงของเราไปถึงไหนได้บ้าง

 

#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA #Watchman

 

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode