Skip to content
Arttrovert

Metaverse กับผลกระทบรอบเรื่องราวศิลปะ

Metaverse ถูกประกาศมาได้ราวๆ เดือนนึงแล้ว และสร้างกระแสตื่นตัว (และตื่นตูม) ไปทั่วโลกออนไลน์ เพราะหากเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตกันใกล้ สิ่งนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ไปตลอดกาล

 

วันนี้ชาว Arttrovert ต้นกล้า เม้ง จุฬ จะมาคุยกับเรื่อง Metaverse ตั้งแต่ที่มาของชื่อ Meta ปูมหลังจากนิยายไซไฟ ไปจนความเป็นไปได้ในวงการศิลปะของจักรวาลเสมือนใหม่นี้

 

#SalmonPodcast #SalmonLAB #SalmonHouse #Arttrovert #เรื่องศิลปะน่าสนใจ

ฟัง Arttrovert ได้ที่..
More Episode