Skip to content
Sneaker On Sight

พื้นที่บ้านแบบฉบับ Sneakerhead

ถามว่าอะไรสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับการจะเป็นบ้านของนักสะสมรองเท้า จัสและเอมประสานเสียงตอบพร้อมกันว่า ‘พื้นที่’
ไม่ใช่แค่พื้นที่ต้องเพียงพอเท่านั้น แต่มันคือพื้นที่ที่เหมาะสมจะใช้สอยเพื่อจัดวาง เก็บ ดูแล หรือพื้นที่สำหรับให้เราและรองเท้าคู่โปรดได้ใช้เวลาร่วมกัน
Sneaker On Sight อีพีพิเศษนี้ จึงจะมาชวนทุกคนพูดคุยกันว่า คนรักรองเท้าอย่างเราๆ จะอยากได้พื้นที่แบบไหนบ้างในบ้านสักหลังหนึ่ง ที่จะตอบโจทย์ชีวิตของ Sneakerhead ได้เต็มเปี่ยม
ฟัง Sneaker On Sight ได้ที่..
More Episode