Skip to content
โรคภัยใคร่รู้

หูแว่ว หลงผิด เจาะลึกเคสจิตเภท feat. นพ. ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต

เรามักมีภาพจำจากละครไทย ว่าคนเป็นโรคจิต หรือที่เรียกด้วยศัพท์ทางการแพทย์ว่าอาการจิตเภท จะมีอาการที่ดูสับสน หรือได้ยินเสียงในหัว ได้ยินเสียงเรียกจากคนที่ไม่มีอยู่จริง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ และเราเรียกว่าอาการหูแว่ว หรือหลงผิด

 

คุณหมอศักดิ์ – นพ.ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต กลับมาอีกครั้ง ครั้งนี้มาเจาะลึกลงในอาการทางจิตที่ก่อให้เกิดอาการหูแว่ว และเคสต่างๆ ที่น่าพูดถึงกัน#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

ฟัง โรคภัยใคร่รู้ ได้ที่..
More Episode