Skip to content
Untitled Case

14 – 6 – ถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการทางมุมมองที่สังคมมีต่อเหตุการณ์เดือนตุลา feat. ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

เหตุการณ์เดียวกันในประวัติศาสตร์ อาจมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตามวิวัฒนาการทางแนวคิดของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา หรือแม้แต่มีข้อมูลหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อาจทำให้สายตาที่มีต่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ เช่นกัน

 

พูดถึงเหตุการณ์เดือนตุลา อย่าง 14 ตุลา หรือ 6 ตุลา แล้ว ก็ล้วนเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้รับการพูดถึงอย่างละเอียดและกว้างขวางนัก จนปัจจุบันที่ดูจะเริ่มมีการพูดถึงและวิเคราะห์มากขึ้น Grey Area จึงชวนอาจารย์หยิน – ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล แห่งคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ศึกษาและบันทึกประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทย ในงานวิจัยหลายชิ้น มาพูดคุยในเรื่องนี้กัน

 

#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA

 

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode