Skip to content
Untitled Case

อย่าผลักไสความตาย เพราะเราเลือกตายอย่างสงบได้ feat. กอเตย ปิญชาดา

คนเราเกิดมาก็ต้องตาย แต่การเตรียมตัวตายก็ต้องใช้มากกว่าแรงใจ แต่คือการเตรียมตัวจริงๆ Untitled Case: Grey Area เอพิโสดนี้ ชวนกอเตย – ปิญชาดา ผ่องนพคุณ ทีมงานจากกลุ่ม Peaceful Death ที่ต้องการให้เราพูดถึงความตายได้อย่างเป็นธรรมดา มาพูดคุยในเรื่อง Death wish, การตายอย่างสงบ, การเผชิญหน้ากับความตาย, พร้อมถกกันเรื่องการยื้อชีวิตและการุณยฆาต สองฟากฝั่งของความตาย และตรงกลางระหว่างนั้น

 

#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA

 

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode