Skip to content
Day 1

ยานณกาล แบรนด์เซรามิกไทยที่เติบโตได้ไกลในวิกฤต

เอกลักษณ์ของแบรนด์เซรามิกสัญชาติไทยอย่าง ยานณกาล (YANNAKARN) คือชิ้นงานที่ยากจะบอกว่าวัสดุเป็นเซรามิก หรือหิน หรืออะไร รวมถึงความตั้งใจ ‘ไม่สมบูรณ์แบบ’ ของชิ้นงาน ก็เป็นการดึงเสน่ห์ของเซรามิกออกมา ให้แต่ละชิ้นกลายเป็นงานที่ one of a kind 

 

และใครจะเชื่อว่าช่วงเวลาที่เศรษฐกิจการค้าขายซบเซาลงจากวิกฤตการณ์โควิด ยานณกาล กลับมีออร์เดอร์ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอเมริกา มากเสียจนเป็นปีที่รายได้มากที่สุดตั้งแต่สร้างแบรนด์มาเลยทีเดียว

 

#SalmonPodcast #Day1Podcast #Day1 #นภษรศรีวิลาศ #น้องนอนในห้องลองเสื้อ #SalmonBooks #ContReading #Yannakarn #ยานณกาล

 

ฟัง Day 1 ได้ที่..
More Episode