Skip to content
Arttrovert

Yuen Tai-yung ปรมาจารย์โปสเตอร์หนังฮ่องกง

ถ้าจะบอกว่าบรูซ ลี, โจวซิงฉือ, เฉินหลง, หงจินเป่า, มีอะไรที่เหมือนกัน? ก็คงต้องตอบว่าทุกคนผ่านฝีแปรงของ หยวนไท่หยง (Yuen Tai-yong) นักวาดโปสเตอร์ หรือ Posterist มือกระฉ่อนของวงการหนังฮ่องกง กันมาหมดแล้ว

 

ในยุค 1970s – 1990s โปสเตอร์หนังเป็นสื่อทรงอิทธิพลในการโปรโมตภาพยนตร์ และนั่นทำให้นักวาดภาพประกอบมือดีเท่านั้นที่จะก้าวมาทำงานตรงนี้ได้ และลายเส้นของ Yuen Tai-yong ก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของหนังฮ่องกงยุคเฟื่องฟูจริงๆ

 

#SalmonPodcast #SalmonLAB #SalmonHouse #Arttrovert #เรื่องศิลปะน่าสนใจ

 

ฟัง Arttrovert ได้ที่..
More Episode