Skip to content
Untitled Case

เราเห็นอะไรในเรื่องเล่าผี

Untitled Case: Grey Area ตอนนี้ยชชวนธัญ ผู้เป็นแฟนตัวยงของเรื่องเล่าผี (จนถึงขนาดทำคอนเทนต์รวมเรื่องเล่าผีของ The Ghost Radio มาแล้ว) มาคุยกันในประเด็นว่าเรื่องผี ไม่ได้มีแค่ความหลอน แต่มันยังสะท้อนความน่ากลัวในเชิงสังคม ความเป็นอื่น ความถูกทอดทิ้ง หรือความแปลกแยกอีกด้วย

 

ไปฟังการวิเคราะห์จากยชธัญ ในเรื่องเล่าผีทั้งไทยเทศกัน

 

#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode