Skip to content
Day 1

Ikea กับวันแรกที่โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ไม่มีคนมาเดินอีกต่อไป

โรคโควิด-19 ส่งผลให้หลายกิจการต้องปรับตัวจากนโยบายล็อกดาวน์สถานที่สาธารณะ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และหนึ่งในธุรกิจที่กระทบอย่างแรงคือร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่พึ่งพาประสบการณ์หยิบจับใช้สอยชิ้นงานในโชว์รูมก่อนตัดสินใจซื้ออย่าง Ikea

 

ย้วย-นภษร หยิบประเด็นวันแรกที่อีเกียต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ที่ทำให้จุดเด่นของแบรนด์กลายมาเป็นข้อเสียเปรียบใหญ่หลวง พวกเขาต้องปรับตัวอย่างไร ทีมบริหารตัดสินใจอย่างไร เมื่อต้องกอบกู้ธุรกิจ รักษาปรัชญาที่ยึดถือ พร้อมทั้งสื่อ ‘สาส์น’ ออกไปสู่ทีมงานและสังคม ไปพร้อมกัน

 

#SalmonPodcast #Day1Podcast #Day1 #นภษรศรีวิลาศ #น้องนอนในห้องลองเสื้อ #SalmonBooks #ContReading #Ikea #อีเกีย

ฟัง Day 1 ได้ที่..
More Episode