Skip to content
Arttrovert

Data Sculpture งานศิลป์ที่คราฟต์จากเดต้า

อีพีแรกของ Arttrovert เปิดด้วยเรื่องศิลปินที่นำ Data มาสร้างงานศิลปะ อย่าง Refik Anadol มีเดียอาร์ติสท์อเมริกันเชื้อสายตุรกี ที่เป็นผู้บุกเบิกการทำศิลปะจากเครื่องจักร AI ซึ่งสำรวจความเป็นมนุษย์ในยุคสมัยแห่งปัญญาจักรกล 

 

ฟังทำความรู้จัก Anadol และผลงานน่าสนใจของเขา อาทิ Archive Dreaming, WDCH Dream, Machine Hallucination ฯลฯ ได้ในพอดแคสต์อีพีนี้

 

#SalmonPodcast #SalmonLAB #SalmonHouse #Arttrovert #เรื่องศิลปะน่าสนใจ

 

ฟัง Arttrovert ได้ที่..
More Episode