Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

กฎลูกฉันนั้นมีเต็มไปหมด ข้อห้ามลูกฉันนั้นมันสุดๆ บอกให้รู้เอามั้ย

ขึ้นเพลง ‘ห้ามทิ้ง’ ของอะตอมขึ้นมา เพราะรู้ว่า นิดนกมีกฎเหล็กกับลูกอยู่ 3 ข้อที่พูดบ่อยๆ ในรายการ คือห้ามทำร้ายตัวเอง ห้ามทำร้ายคนอื่น ห้ามขว้างปาสิ่งของ เราเลยยกอีพีนี้ให้แถลงไขว่า ทำไมต้องมีกฎเหล่านี้ และกฎในเด็กจำเป็นหรือไม่

นิดนกมีกฎไว้เพื่อไม่ให้เบียดเบียนคนอื่น และเคารพความเป็นตัวเอง รวมถึงยังมีกฎอื่นๆ ที่ช่วยให้ลูกเข้าใจเวลาและพื้นที่ที่ทำกิจกรรมอยู่ ซึ่งนั่นช่วยสอนลูกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมได้อย่างสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การยอมรับ เชื่อฟัง และทำตามกฎ ต้องมาจาก “ความสัมพันธ์” ในครอบครัวที่ดีก่อนอันดับแรกเลย


#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก 

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode