Skip to content
In-Ear Pocketbook

เหตุเกิดจากความเหงาที่รัสเซีย, บทที่ 3 วิชาเดินทางหลังเลิกเรียน

ผ่านจีนมาแล้ว ผ่านมองโกเลียมาแล้ว รถไฟสายทรานส์-ไซบีเรียนี้กำลังมุ่งหน้าขึ้นสู่ภาคเหนือ พาเจ้าพลอยไพลินออกห่างจากพื้นที่ที่คุ้นเคยออกไปสู่โลกกว้างอีกทีละน้อย

 

ระยะเวลาเดินทางที่นาน และระยะทางที่ห่างไกล ทำให้ความเหงากลายมาเป็นเพื่อนคนใหม่ของเธอ อีกทั้งบรรยากาศของประเทศที่หนาวและไม่เฟรนด์ลี่มากนักอย่างรัสเซีย ก็เป็นสิ่งใหม่ที่เธอต้องเผชิญเหมือนกัน

 

#SalmonPodcast #Bunbooks #InEarPocketbook #Pigkaploy #พลอยเรียนจบแล้วทำไรต่อ #วิชาเดินทางหลังเลิกเรียน #พลอยไพลินตั้งประภาพร

ฟัง In-Ear Pocketbook ได้ที่..
More Episode