Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

โควิดระลอกใหม่ ความน่าหนักใจอีกครั้งของเหล่าคุณแม่

นิดนกแทบจะทึ้งหัวตัวเองแบบบ้าตายรายวัน เพราะโควิดครั้งนี้ ทั้งสายพันธุ์ใหม่และการรับมือครั้งใหม่ ที่เหมือนไม่จบไม่สิ้น ตัวเธอเองไม่เท่าไหร่ แต่มองไปที่ลูกนี่สิ คิดแล้วก็ได้แต่ “เฮ้อ”

เพราะการระบาดครั้งใหม่ คือการสูญเสียครั้งใหญ่ต่อการเติบโตของเด็ก ทั้งความไม่ต่อเนื่องในสิ่งที่กำลังสนใจ การพบเจอสังคม และการระวังโลกมากเกินไป สิ่งที่ฝากคือ วิงวอนขอให้รัฐช่วยดูแลใจและคิดถึงเจ้าตัวน้อยให้มากขึ้น


#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #COVID19

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode