Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

แม่ 2022 ลองสิ่งใหม่ ปรับตัวอย่างเข้าใจ และให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง

คุณแม่ยุคนี้บอกเลยว่า ผ่านอะไรมาเยอะมาก นิดนกเองก็ไม่มีข้อยกเว้น ทั้งเรื่องกิจกรรมที่ทำร่วมกับลูก และการกินที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้นิดนกทั้งลองและปรับตัวหลายกระบวนท่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อให้ตัวเองได้เรียนรู้ในฐานะแม่ และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ลูกด้วย

วันนี้เลยเป็นการแชร์โมเมนต์เบาๆ ถึงเรื่องนี้ ในการได้ลองเรื่องใหม่ (ในอดีต) และเรื่องใหม่ล่าสุดที่ได้ทำกับตัวเองและลูก ให้สมกับเป็น “แม่ 2022” ที่เข้าใจสังคมและพร้อมปรับตัวไปกับลูกด้วยกัน คือผ่านร้อนผ่านหนาวมานับไม่ถ้วน บอกเล่อะ!

#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #MILOThailand #ไมโลนมถั่วเหลือง

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode