Skip to content
Day 1

เล่าวันแรกของ Readery ร้านหนังสือออนไลน์ที่ใช้เรื่องเล่านำร่องธุรกิจ

ร้านหนังสือออนไลน์ Readery เริ่มต้นวันแรกด้วยความรู้ทางธุรกิจ = 0

 

และจนถึงวันนี้ ทั้ง โจ้—อนุรุจน์ วรรณพิณ’ และ ‘เน็ต—นัฏฐกร ปา ระชัย’ สองผู้ก่อตั้งก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ใช้กฎทางธุรกิจใดๆ มาขับเคลื่อนการทำ Readery เลย แต่กลับพาให้ร้านหนังสือออนไลน์แห่งนี้เป็นมากกว่าเว็บขายหนังสือ แต่ยังทำทั้งรายการพอดแคสต์ ทั้งห้องเรียนการเขียนที่ชื่อว่า Rewrite

 

ไปฟังหนทางธุรกิจตั้งแต่วันแรกของ โจ้-เน็ต และการทำแบรนด์ในยุคดิจิทัล บนแพลตฟอร์มดิจิทัล แต่กลับมีความเป็นมนุษย์เสียจนทุกคนตกหลุมรัก

 

#SalmonPodcast #Day1Podcast #Day1 #นภษรศรีวิลาศ #น้องนอนในห้องลองเสื้อ #SalmonBooks #ContReading #Readery #Rewrite

 

ฟัง Day 1 ได้ที่..
More Episode