Skip to content
The Color List

เรื่องน่าคิดของสีสันน่ารู้

สีอยู่รอบตัวและใกล้ตัวกว่าที่ทุกคนคิด อันเป็นเหตุให้ 4 Intern ขี้สงสัยแห่ง Salmon Podcast ที่ไม่ได้มีความสนใจเหมือนกันสักอย่าง ชวนกันมาตั้งคำถามจาก “สี” ที่คัดสรรมาอย่างหลากหลาย พร้อมกับเรื่องเล่า Side Story 4 มุมมองของพวกเขา ที่เชื่อว่าทุกสีล้วนมีที่มาและความเป็นไป มาแต้มสีและเติมความคิดไปพร้อมกัน ได้ใน “The Color List” เรื่องน่าคิดของสีสันน่ารู้ ได้ทุกวันอาทิตย์ในทุกช่องทางของ Salmon Podcast 

 

ฟัง The Color List ได้ที่..
More Episode