Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

เพราะเด็กคือ “นักเรียนรู้” และเป็นมากกว่า “นักเรียนหนังสือ”

นิดนกติดใจกับประโยคบอกเล่าชีวิตเด็กของนายกฯ ประยุทธ์ที่พูดว่า “ชีวิตหมดไปกับหนังสือ และวันหยุดไม่ได้วิ่งเล่นเช่นเด็กคนอื่น” ถ้าในสมัยก่อน อาจยังใช้ได้อยู่ แต่ถ้าในสมัยนี้ ความคิดดังกล่าวอาจเอาท์ไปแล้ว

เพราะโฉมหน้าการศึกษาได้เปลี่ยนไปมาก วิธีท่องจำตำราเป็นนกแก้วนกขุนทอง อาจไม่ได้ผลแบบเดิมอีกต่อไป สิ่งนี้ผู้ปกครองควรรู้เท่าทัน และพัฒนาเด็กให้เป็น “นักเรียนรู้” ที่เข้าใจโลก มากกว่าจะเป็นแค่ “นักเรียนหนังสือ” โดยทั่วไป#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก 

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode