Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

เคล็ดลับเลิกขวดนมแบบง่ายๆ สไตล์แม่นิดนก

นิดนกเคลียร์ Inbox แล้วเจอปัญหาคลาสสิกน่าตอบเข้าให้กับ “การเลิกขวดนม” ที่คุณแม่มือใหม่จะต้องประสบพบเจอทุกราย นิดนกเลยจั่วหัวเรื่องธรรมชาติการกินนมของลูกน้อย ลามเลยไปจนถึงแหล่งซื้อและอุปกรณ์ตัวช่วยต่างๆ ที่ทำให้นิดนกจบปัญหานี้ได้เร็วขึ้น

และจบเร็วยิ่งกว่ากับการเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไปในแบบที่นิดนกใช้กับลูก โดยแทรกซึมทีละเล็กทีละน้อย ผ่านนาทีสำคัญในการกินของลูกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนั่นทำให้ลูกมีพื้นฐานการใช้ชีวิตอีกขั้นที่ปรับตัวได้ไวกว่าเด็กคนอื่น และออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้ง่ายขึ้น


#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #เลิกขวดนม #เลิกจุกนม

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode