Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

เข้าใจโลกวรรณกรรมสำหรับเด็กในมุมมองแม่ feat. ครูนุช-อ.อนุสรา ดีไหว้

หนังสือเด็กมีหลายพันเล่ม จะเลือกเล่มไหนให้ถูกใจลูกดี อีพีนี้นิดนกเลยชวน ‘ครูนุช-อ.อนุสรา ดีไหว้’ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาพูดคุยและช่วยเหล่าแม่ๆ เลือกหนังสือให้ลูกได้อย่างสมวัย

แถมครูนุชยังไขข้อข้องใจเรื่องหนังสือเด็กให้ฟังอีกมากมาย เช่น ควรอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่เมื่อไหร่ ได้อะไรจากหนังสือเด็กที่มีแต่ภาพ เคล็ดลับง่ายๆ ในการเลือกนิทานให้ลูก รวมถึงแนะนำนิทานเด็กน่าอ่านให้ลูกฟังก่อนนอน เรียกได้ว่า ทั้งสนุก น่าฟัง และชวนอ่านเป็นอย่างยิ่งจ้า


#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #ChildrensLiterature #SWU

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode