Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

เข้าใจฟันของเด็ก และดีลลูกให้แปรงฟันแบบง่ายๆ Feat. คุณหมอเมย์ – ทพญ. เมธาพร ทรงเวชเกษม

สุขภาพช่องปากที่ดีเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ แต่เลือกอุปกรณ์แปรงฟันให้ลูกไม่ถูก ไม่รู้ว่าต้องดูแลกันตั้งแต่ตอนไหน แถมเจ้าเด็กก็ยังแอบอยู่ไม่สุขเวลาแปรงฟันอีก จนแม่ๆ หลายคนถึงขั้นล็อกคอแปรงเลยก็มี

มาเข้าใจโลกฟันของเด็ก และการแปรงฟันให้ลูกไปพร้อมๆ กับนิดนก ที่ได้แขกอย่างคุณหมอเมย์ ทันตแพทย์เด็กใจดี มาช่วยไขคำตอบเรื่องนี้ให้กระจ่าง ฟังโลด!


#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #แปรงฟันเด็ก #แปรงฟันลูก

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode