Skip to content
โรคภัยใคร่รู้

อาการบ้านหมุน สัญญาณร่างกายที่ไม่ควรนิ่งเฉย

อาการบ้านหมุนที่เราคุ้นเคยคือความรู้สึกโคลงเคลงเหมือนทรงตัวอยู่บนเรือ ทั้งๆ ที่อยู่บนพื้นปกติ อาการนี้เกิดได้ 2 สาเหตุคือ ในสมอง และนอกสมอง

 

สาเหตุนอกสมองที่มักเป็นกันคือ โรคหินปูนหูชั้นในหลุด หรือ น้ำในหูไม่เท่ากัน ทำให้การทรงตัวผิดปกติ หรือมีสาเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นความไม่สมดุลของโซเดียม ฯลฯ


#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

ฟัง โรคภัยใคร่รู้ ได้ที่..
More Episode