Skip to content
Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่อง

อยู่ๆ ก็หายไปกับ “กลุ่มศาสนาทางเลือก” ทริปหลอนระคนหวั่นใจของ ก๊อต Home Away From Home

คิดว่า คนเราจะหายตัวด้วยวิธีใดได้บ้าง โดนลักพาตัว เกิดอุบัติเหตุ หรืออื่นๆ แต่ไม่ใช่กับ ‘ก๊อต’ เจ้าของทริปนี้ ที่เลือกสมยอมในการหายตัวไปกับคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งตอนแรกชวนไป Workshop ทำศิลปะแบบน่ารักๆ แต่ท้ายสุด กลายเป็นถูกเชิญให้เข้า ‘กลุ่มศาสนาทางเลือก’ ไปซะได้

 

แถมบรรยากาศข้างในก็น่าขนลุกยิ่งกว่า ทั้งเสียงประตู ตุ๊กตาประดิษฐ์ อาหาร การพูดของผู้คน ไปจนถึงกิริยาท่าทาง โดยใครได้หลงเข้ามา น่าจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “หนีไป!” ดังนั้น เราจึงขอให้ผู้ฟังร่วมสะพรึงและเอาใจช่วย ‘ก๊อต’ ให้รอดปลอดภัยจาก ‘คนกลุ่มนี้’ ในทริป ‘เกาหลีใต้ที่เห็นและไปอยู่’ ไปด้วยกัน


#SalmonPodcast #SurvivalTrip #เที่ยวนี้มีเรื่อง #ทอมจักรกฤต #Salmonbooks #HomeAwayFromHome #เกาหลีใต้ที่เห็นและไปอยู่

ฟัง Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่อง ได้ที่..
More Episode