Skip to content
In-Ear Pocketbook

หลับตาฟังหนังสือ

อ่านหนังสือก็ได้อรรถรสแบบหนึ่ง ฟังหนังสือเสียงก็ได้อรรถรสอีกแบบหนึ่ง เราเชื่ออย่างนั้น

และครั้นจะอ่านหนังสือเฉยๆ เราคิดว่ามันเรียบเกินไป และอรรถรสใหม่ที่เราอยากฟัง ก็มาจากประสบการณ์การทำ In-Ear Cinema นั่นเอง นี่เลยกลายเป็นรายการหนังสือเสียงที่มีซาวนด์ประกอบทั้งเสียงบรรยากาศ เสียงเพลง และเสียงfoley ให้คนที่อ่านแล้วก็ได้รสชาติใหม่ๆ จากการฟังหนังสือเล่มโปรดบ้าง

#SalmonPodcast #InEarPocketbook #หลับตาฟังหนังสือ

ฟัง In-Ear Pocketbook ได้ที่..
More Episode