Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

ส่องผลสำรวจคุณแม่มือใหม่กับการตั้งครรภ์ปี 2564 กันเถอะ

นิดนกได้รับสถิติน่าสนใจจากแอปพลิเคชั่นแห่งหนึ่ง โดยเขาไปสำรวจเรื่องคุณแม่มือใหม่ การตั้งครรภ์ และการเลี้ยงลูก ซึ่งพอนิดนกได้อ่านแล้วก็รู้สึกว้าวซ่ามาก

ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อลูก ผลกระทบของโควิด-19 กับการตั้งท้อง การวางแผนอนาคตทางการเงินให้ลูก รวมถึงการให้กำลังใจของคนเป็นสามี ที่เรื่องนี้นิดนกมีประสบการณ์ร่วม จนต้องขอเมาท์เรื่องคนใกล้ตัวสักหน่อย 


#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode