Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

“สุขที่ได้แบ่งปันและให้เขาตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง” Feat. คุณพ่ออั๋น-ภูวนาท คุนผลิน

ยังอยู่ในแคมเปญ Daddy is Happy, Daddy is Happy. กับคุณพ่อคนที่ 2 “คุณพ่ออั๋น-ภูวนาท คุนผลิน” ดีเจและพิธีกรมากความสามารถ ที่จะมาขอแบ่งปันความสุขในมุมคุณพ่อลูกสองของ “น้องพอล-น้องพีท”

ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงลูกท่ามกลางภาวะโควิด-19 หรือรู้สึกเปิดกว้างมากขึ้น เมื่อมีลูกเข้ามาในชีวิต ทั้งที่เจ้าตัวบอกว่า ไม่ค่อยชอบเด็กเท่าไหร่ รวมถึงให้ลูกเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง เพราะลูกควรได้เรียนรู้และรับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจออกไป


#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #DaddyisHappy #อั๋นภูวนาท #unpuwanart #อั๋นจ๋าเดอะเรียลลิตี้ #อั๋นจ๋าพอลพีท

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode