Skip to content
Theory of Love by นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์

สินสอดทองหมั้น การสู่ขอ เงินตรา และราคาค่างวดของความรัก?

เหมือนเป็นประเพณีไปแล้ว ที่เมื่อฝ่ายชายจะไปขอฝ่ายหญิงแต่งงาน ต้องยกสินสอดทองหมั้นกันไปเป็นกระบุงโกย แล้วสินสอดหรือเรื่องเงินทองกองใหญ่นี้ เข้ามามีบทบาทกับความรักเราตั้งแต่เมื่อไหร่กัน

 

หมอปีย์และออมเลยขอเป็นเถ้าแก่และเถ้าแก่เนี้ย ขนความรู้อันเป็นทรัพย์เรื่องสินสอดมาบอกเล่าเก้าสิบกัน ตั้งแต่บริบททางวัฒนธรรม เหตุผลตามทฤษฎีวิวัฒนาการเจ้าประจำ ไปจนถึงงานวิจัยเรื่องการซื้อแหวนแต่งงานที่มีนัยบางอย่างซ่อนอยู่

 

#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #สินสอดทองหมั้น

 

ฟัง Theory of Love by นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์ ได้ที่..

Theory of Love by นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์

Host : นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์ / ออม-ปาลิกา | ทุกวันพุธ

เคยสงสัยไหมว่า “รักคืออะไร” และอาจได้ยินใครหลายคนบอกว่า “รักอธิบายไม่ได้” ซึ่ง “ความรัก” เป็นปัญหาเดียวที่มนุษยชาติยังต้องทำความเข้าใจ และบอกถึงความรู้สึกข้างในได้ยากที่สุด

เมื่อรักมันยากขนาดนี้ มันเลยต้องมี “วิทยาศาสตร์” ยื่นมือเข้ามาอธิบายควบคู่กันไป

พอดแคสต์ Pop Science รายการ Theory of Love จึงเกิดขึ้น โดย นพ. ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์ จากเพจ Theory of love และ ออม ปาลิกา Creative Writer จากขายหัวเราะ จะมาเล่าเรื่องรักฉบับย่อยง่าย เพื่อให้เหล่าคนที่ตกอยู่ในห้วงรัก เข้าใจความรักและรักได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

เพราะ “ทุกเรื่องรัก ทฤษฎีมีคำตอบ”

Podcast info
More Episode