Skip to content
Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

สิทธิและเสรีภาพ สมบัติของประชาชนที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน คือหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องจัดหาและเปิดพื้นที่ให้

อีพีนี้ ไอติม-พริษฐ์ ชวนคุยถึงสิทธิและเสรีภาพที่คนพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้ และเป็นหนึ่งในบรรพของรัฐธรรมนูญเหมือนกันที่ต้องบัญญัติเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ พร้อมวิพากษ์ว่ากฎหมายบางประการมีการตีความเกินตัวบทไปหรือไม่ หรือรัฐไทยเปิดพื้นที่เสรีภาพของประชาชนมากเท่าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้จริงหรือ


#SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

ฟัง Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ ได้ที่..
More Episode