Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

สำรวจ 6 ทศวรรษของ “คำขวัญวันเด็ก” สังคมและผู้ใหญ่กำลังคาดหวังอะไรในตัวเด็ก

ประสบการณ์คำขวัญวันเด็กแห่งชาติของนิดนกคือ มีไว้เพื่อท่องและล่ารางวัล แต่พอเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ นิดนกมองว่า “คำขวัญวันเด็ก” กำลังบอกเล่าถึงมายเซ็ทของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กในช่วงเวลานั้นอยู่

นิดนกเลยชวนย้อนดูคำขวัญวันเด็กกว่า 60 ปีที่ผ่านมาว่า เด็กแบบไหนที่ผู้ใหญ่คาดหวังอยากให้เป็น แล้วมองมายังความเป็นจริง ถึงการสนับสนุนสวัสดิการของเด็กในสังคม ว่ารัฐจัดการได้ดีพอให้เด็กปฏิบัติตามคำขวัญแล้วหรือยัง


#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #คำขวัญวันเด็ก

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode