Skip to content
Salmonsay

สำนักพิมพ์จำเป็นมั้ยในทุกวันนี้

ในเมื่อทุกวันนี้ เราสามารถพิมพ์หนังสือกันเองได้ ทำไมนักอยากเขียนถึงต้องส่งต้นฉบับให้สำนักพิมพ์ด้วย? การทำงานกับสำนักพิมพ์จะช่วยให้ต้นฉบับที่มีอยู่ในมือแตกต่างไปจากเดิมอย่างไรบ้าง? สำนักพิมพ์มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร แล้วต้นฉบับแบบไหน ที่สำนักพิมพ์แซลมอนชื่นชอบ


#SalmonPodcast #SalmonBooks #Salmonsay

ฟัง Salmonsay ได้ที่..
More Episode