Skip to content
Untitled Case

วิวัฒนาการก้าวต่อไปของสายพันธุ์มนุษย์?

มนุษย์มีวิวัฒนาการมาหลายหมื่นปี พัฒนาทั้งสายพันธุ์และอารยธรรมมาจนทุกวันนี้ จนถึงปัจจุบันมนุษย์มีวิทยาการที่ก้าวกระโดดมากๆ และหนึ่งในประเด็นที่คนเริ่มพูดถึงกันคือ What is the next step of human evolutionary? อะไรคือก้าวต่อไปของมนุษยชาติ?

 

เริ่มคุยจากทฤษฎี Transhumanism และบริษัท Neuralink ของอีลอน มัสก์ ไปสู่การถกกันถึงความเป็นไปได้ที่วิวัฒนาการของมนุษย์ในภายภาคหน้าคือการค่อยๆ หลอมรวมเข้ากับเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คำถามคือในวันที่เรากลายเป็นหนึ่งเดียวกับจักรกลมากขึ้นจนสมบูรณ์ เราจะเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่า?

 

ไปฟังกัน

 

#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA

 

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode