Skip to content
Money Armageddon วันเงินตราวินาศ

วิกฤตต้มยำกุ้ง หายนะดับฝัน เสือตัวที่ห้าแห่งเอเชีย

ผ่านมากว่า 25 ปีแล้ว แต่วิกฤตการณ์การเงินปี 2540 หรือที่รู้จักกันในนาม ‘วิกฤตต้มยำกุ้ง’ ก็ยังเป็นหมุดหมายสำคัญของเศรษฐกิจไทย ในฐานะบทเรียนหนึ่งของการบริหารการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ

 

เกิดอะไรขึ้นในยุคที่ประเทศไทย ฝันจะเติบโตเป็นเสือตัวใหม่แห่งเอเชีย หายนะของมันร้ายและร้อนแรงเพียงใด และปัจจุบันเรามีมาตรการอะไรที่จะรับมือหากเกิดวิกฤตแบบนี้อีกครั้ง ทั้งเงินกองทุนสำรองระหว่างประเทศที่สูงจนติดอันดับโลก หรือองค์กรอย่าง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ที่ก่อตั้งขึ้นหลังวิกฤตครั้งนั้น ไปฟังกันได้ใน Money Armageddon เอพิโสดนี้

 

#SalmonPodcast #MoneyArmageddon #DPA #สถาบันคุ้มครองเงินฝาก #วันเงินตราวินาศ #วิกฤตต้มยำกุ้ง

ฟัง Money Armageddon วันเงินตราวินาศ ได้ที่..

Money Armageddon วันเงินตราวินาศ

Host : นายปั้นเงิน-จิตรกร แสงวิสุทธิ์ / ยชญ์ บรรพพงศ์

วิกฤตการณ์ทางการเงินไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่เงินหาย แต่หลายครั้งกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของทุกผู้คนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะฐานะใด ประวัติศาสตร์ได้มีบทเรียนไว้แล้วว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจสร้างหายนะได้อย่างร้ายแรงในแบบที่เราอาจนึกไม่ถึง
Salmon Podcast และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือ DPA จึงร่วมกันเปิดรายการพอดแคสต์ใหม่ ‘Money Armageddon วันเงินตราวินาศ’ ที่นำเอา 8 เรื่องราวหายนะทางการเงินที่เคยเกิดขึ้นกับมนุษยชาติ มาเล่าให้เห็นภาพว่าชีวิตเราจะพังพินาศถึงขนาดไหน หากระบบเศรษฐกิจเกิดวิกฤตขึ้นมา

Podcast info
More Episode