Skip to content
Sneaker On Sight

รู้จัก backdoor ข้อกล่าวหาที่ทำให้รองประธานไนกี้ต้องลาออก

ข่าวสะเทือนวงการสนีกเกอร์โลก เมื่อ West Coast Streetwear ร้านรีเซลรองเท้าที่มักลงรูปสต๊อกของยี่ห้อไนกี้มากมายเว่อร์วัง ถูกตรวจพบว่าเจ้าของคือ Joe Hebert ซึ่งมันจะไม่มีข้อครหาอะไรเลย ถ้านาย Joe ไม่ได้เป็นลูกชายของ Ann Hebert ผู้บริหารระดับรองประธานของไนกี้!

เหตุการณ์นี้นำมาซึ่งการลาออกของ Ann Hebert หลังจากทำงานกับไนกี้มายาวนานถึง 25 ปี และอีพีนี้ของ Sneaker On Sight จะพาไปคุยถึงกรณีนี้และสิ่งที่เรียกว่า backdoor หรือการนำของไปซื้อขายกันหลังบ้าน ที่นำมาซึ่งข้อถกเถียงถึงความแฟร์ในธุรกิจรองเท้าอย่างมากมาย


#SalmonPodcast #SneakerOnSight #รองเท้าผ้าใบLover 

ฟัง Sneaker On Sight ได้ที่..
More Episode