Skip to content
Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 มีปัญหาที่ตรงไหน?

อีพีที่ 1 ของ Pro & Constitution เริ่มจากประเด็นแรกที่ทำให้พอดแคสต์นี้ถือกำเนิดขึ้น นั่นคือ รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้อยู่ปัจจุบันนี้มีปัญหาอย่างไรบ้าง 

ไปย้อนรอยเรื่องราวว่า ในจุดที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดให้ลงประชามตินั้นเป็นอย่างไร คำถามแนบท้ายที่ว่ามีปัญหานั้นมีเนื้อความงุนงงแค่ไหน และเรื่องราวแวดล้อมการรับร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2563 มีอะไรบ้าง ไปฟังในพอดแคสต์ Pro & Constitution กับ ไอติม – พริษฐ์ วัชรสินธุ


#SalmonPodcast #Pro&Constitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

ฟัง Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ ได้ที่..
More Episode