Skip to content
In-Ear Pocketbook

รักร้าวใต้ดาวร้ายของคู่ขวัญนักประพันธ์

หนังสือเสียงสไตล์ In-Ear กลับมาอีกครั้งในสัปดาห์นี้ คราวนี้พาไปฟังเรื่องรักที่ออกจะร้าวของนักเขียนอย่าง F. Scott Fitzgerald และ Zelda Sayre

 

เช่นเดิม หนังสือเสียงเล่ม The Art of Disappointment จากสำนักพิมพ์ Salmon Books เล่มนี้ อ่านโดยเสียงใสๆ ของนักร้องสาว เอิ๊ต ภัทรวี ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความผิดหวังได้อย่างน่าฟังเช่นเคย

 

#SalmonPodcast #SalmonBooks #InEarPocketbook #TheArtOfDisappointment #ศิลปะแห่งความผิดหวัง #กิตติพลสรัคคานนท์ #เอิ๊ตภัทรวี #ภัทรวีศรีสันติสุข

ฟัง In-Ear Pocketbook ได้ที่..
More Episode