Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

ม็อบสายมูฯ เมื่อขนบธรรมเนียมถูกยั่วล้อ

จากการชุมนุมครั้งล่าสุดที่สนามหลวง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 เราต่างได้เห็น ‘พราหมณ์’ ออกมาทำ ‘พิธี’ ปักหมุดแสดงสัญลักษณ์ทางการเคลื่อนไหว และเป็นอีกครั้งที่ทำให้เกิดกระแสในโซเชียล ในเรื่องการทำพิธีกรรมปักหมุด การดูฤกษ์ยาม และความเป็นพราหมณ์ของผู้ประกอบพิธี

 

หวี – พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ กลับมาในอีพีนี้ เพื่อพูดคุยกันถึงความ ‘มูเตลู’ ไสยศาสตร์ พิธีกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และการถูกนำมายั่วล้อในวัฒนธรรมใหม่ๆ ของประชากรรุ่นใหม่ในสังคม

 

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode