Skip to content
โรคภัยใคร่รู้

มะเร็งยุคแรกเริ่ม เขารักษากันอย่างไร?

มะเร็งเป็นโรคยอดฮิตที่คร่าชีวิตคนไปมากมาย แถมยังมีหลายประเภท หลายวิธีการรักษา มีหลักฐานว่ามนุษย์ต่อสู้กับมะเร็งมาตั้งแต่สมัยก่อน 1,600 ปีก่อนคริสตกาล ในอาณาจักรอียิปต์โบราณ

โรคภัยใคร่รู้ อีพีนี้ คุณหมอเล็ก ผศ.ดร​.นพ.กิติพงศ์ สุนทราภา ขอชวนเอกพร ศรีสุขทวีรัตน์ คุยถึงประวัติศาสตร์การรักษามะเร็ง ว่ามนุษย์เราพัฒนาการแพทย์ด้านต้านมะเร็งกันมาอย่างไรบ้าง


#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

ฟัง โรคภัยใคร่รู้ ได้ที่..
More Episode